تیم دیجینتو در تلاش است با ارائه توضیحات و مقایسه بین محصولات و خدماتی که در بستر اینترنت عرعه می شود کاربران در مسیر انتخاب درست و به صرفه یاری کند ما در هر ساعتی از روز که کالایی در این بستر عرضه می شود را مورد برسی و ارزیابی قرار می دهیم و سپس و نتیجه گزارش را در قالب ویدیویی یا متنی به اطلاع میرسانیم